stillevens   GERD RENSHOF  magisch-realisme

 

 

 

disclaimer

Gerd Renshof, rechthebbende van deze site, neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Gerd Renshof is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze samengestelde site.

Gerd Renshof heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Voorwaarden van Gerd Renshof die zijn opgenomen in deze website.

Op raadpleging van deze en iedere aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina, onze voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Privacy Statement
Gerd Renshof (en de website van Gerd Renshof) slaat op geen enkele wijze gegevens op, en voldoet aan alle wetgeving betreffende de privacy die van kracht is per 25 mei 2018.
Verstrekte gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden door Gerd Renshof uitsluitend gebruikt om te communiceren met zakelijke contacten zoals galerie/ kunsthandel/ opdrachtgever of koper.

Gerd Renshof gaat zeer zorgvuldig met de gegevens van anderen om en worden niet aan derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de andere. Na beƫindiging van het zakelijk contact zullen uw gegevens verwijderd worden uit het bestand, tenzij anders overeengekomen. Financiƫle gegevens worden altijd gedurende een vaste termijn van 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke eisen van de belastingdienst.

Gerd Renshof wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

error: Content is protected !!